Dobrý deň, kontrola cestovných lístkov, na čom fičíte?

Autor: Tomáš Molčan | 11.5.2011 o 17:39 | (upravené 11.5.2011 o 18:07) Karma článku: 10,95 | Prečítané:  2414x

Píšem Vám ohľadom veľmi nepríjemného incidentu, ktorý sa odohral dnes, 11. mája 2011 medzi 10:16 a 11:15, a s ktorým som sa za približne 15 rokov pravidelného užívania Mestskej Hromadnej Dopravy v Banskej Bystrici ešte nestretol.

V čase 10:16 som na zastávke Ďumierska - ZŠ, smer Kremnička - krematórium nastúpil do autobusu číslo 22. Tento autobus bol výrazne preplnený, čo sú schopní dosvedčiť aj minimálne dvaja svedkovia -spolužiačky, ktoré cestovali so mnou. Nastupovali sme strednými dverami, pričom sme sa sotva dostali do autobusu, stojac na najnižšom schodíku a vzhľadom na nasledovné skutočnosti sme si v tejto chvíli ani nekúpili lístok:

  1. k prístroju vydávajúcemu lístky bolo takmer nemožné sa v danej situácií dostať
  2. nechceli sme zhoršovať nepríjemnú tlačenicu snahou dostať sa k tomuto prístroju silou mocou
  3. boli sme si vedomí skutočnosti, že než sa autobus dostane k našej cieľovej zastávke (v mojom prípade Zvolenská cesta - Tesco, v prípade spolužiačok Námestie slobody), tak viacero ľudí vystúpi, priestor okolo prístroja sa uvoľní a my budeme schopní splniť našu povinnosť, teda kúpiť si cestovné lístky.

Presne tak sa aj stalo, a to na zastávke Cesta k nemocnici. Vzhľadom na to, že sme to boli práve my, kto blokoval výstup, sme sa rozhodli opustiť vozidlo, počkať, kým daní ľudia vystúpia a zase nastúpiť. V momente nášho opätovného nástupu sme si ja a spolužiačka kúpili cestovný lístok (o druhej spolužiačke nie som schopný povedať, či to urobila taktiež v tejto chvíli alebo sa jej to podarilo skôr, skutočne neviem), pričom sotva pár sekúnd na to som bol vyzvaný revizorom, ktorý bol už dlhšiu dobu prítomný vo vozidle, aby som predložiť svoj cestovný lístok a svoju "preukážku," ktorou bola moja ISIC karta.

Revizor si všimol, že som nastúpil už skôr a cestovný lístok si zaplatil až na treťej zastávke od nástupu, na základe čoho mi odobral ISIC kartu a vyzval ma k výstupu z vozidla na ďalšej zastávke (Námestie slobody) s úmyslom udeliť mi ponuku v zmysle príslušnych článkov prepravného poriadku. S týmto postupom som nesúhlasil, snažiač sa mu vysvetliť horeuvedené okolnosti, kvôli ktorým som nebol schopný si cestovný lístok kúpiť v čase nástupu, no moja snaha bola márna a dotyčný revizor trval na svojom. Tento revizor ma taktiež vyzval, aby som mu predložil svoj občiansky preukaz, čo som taktiež rezolútne odmietol a neskôr ho taktiež aj upozornil na to, že nie je v jeho právomoci vymáhať odomňa preukázanie sa týmto dokladom.

Je síce pravdou, že podľa ustanovenia §11 ods.1 písm. d) zákona o cestnej doprave, ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom, je povinný buď zaplatiť úhradu na mieste (podľa tarify vydanej dopravným podnikom), alebo “…sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného…” pričom taktiež zákon o dráhach §28a ods.1 písm. c) stanovuje, že dopravca je prostredníctvom vodiča alebo sprievodcu dráhového vozidla alebo iného svojho zamestnanca povereného výkonom kontroly alebo organizáciou prepravy oprávnený uložiť cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, zaplatiť cestovné a úhradu alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady.

Oboma zákonmi stanovená povinnosť cestujúceho “preukázať sa osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného” však v žiadnom prípade nezakladá oprávnenie vodiča, revízora, či inej prepravcom poverenej osoby vyžadovať od cestujúceho predloženie, odovzdanie, či poskytnutie občianskeho preukazu za účelom zistenia totožnosti cestujúceho. Cestujúci totiž nie je povinný legitimovať sa mu občianskym preukazom. Toto oprávnenie majú príslušníci Policajného zboru SR a v niektorých prípadoch aj príslušníci Železničnej polície, Mestskej polície a pod. V žiadnom prípade však toto oprávnenie nemá prepravca, revízor, či iná poverená osoba. “Preukázanie sa osobnými údajmi” tu totiž neznamená povinnosť cestujúceho legitimovať sa občianskym preukazom, ale inými osobnými údajmi (teda s výnimkou občianskeho preukazu). Týmto chcem taktiež poukázať na revizorovu výraznú neprofesionalitu, ku ktorej sa ešte dostanem.

Každopádne, kedže som z vozidla MHD odmietol vystúpiť a môj cestovný lístok aj moja ISIC karta boli v držaní revizora, šiel som si k vodičovi kúpiť ďalší (tu priznávam, že môj postup nebol správny, no bol z celej situácie dosť šokovaný), ale revizor vodiča stručne so situáciou oboznámil a ja som bol takpovediac nútený vozidlo opustiť.

Po vystúpení mi trojica revizorov chcela udeliť spomínanú pokutu, čo som znova odmietol, ešte raz sa snažiac vysvetliť všetky okolnosti, pričom som taktiež zdôraznil, že kúpa cestovného lístka bolo to prvé, čo som urobil potom, ako som to zhliadol možným, no opäť bezúspešne. Revizori sa situáciu ozhodli predať polícií, ktorá na miesto dorazila o niekoľko minút, no medzitým sa odohralo viacero rozhovorov (vrátane môjho upozornenia ohľadne občianskeho preukazu), čím sa dostávame k spomínanej neprofesionalite dotyčného revizora (bohužiaľ, jeho meno ani iné údaje som nezískal).

  1. Tento revizor hlavný argument mojej obhajoby (neschopnosť kúpi cestovného lístka vo chvíli nástupu) neakceptoval slovami "všetci ostatní si lístky kúpiť mohli, iba ty si nemohol," čo nie je pravda, pretože minimálne moja spolužiačka si taktiež kúpila lístok až na tretej zastávke od nástupu, dokonca pár sekúnd po mne, z rovnakých dôvodov, z akých som to urobil ja. O tejto skutočnosti spolužiačka revizora počas čakania na príchod polície v súkromnom rozhovore aj upozornila
  2. Na toto upozornenie revizor reagoval so zaujatosťou voči mne, a to tým, že jej povedal, že jej verí, pretože ona je malá a tak je normálne, že na prístroj nedočiahla. Pokiaľ dobre viem, tak revizor nemá ani právomoc a ani kvalifikáciu na to, aby posudzoval, kto, s akou výškou a z akej vzdialenosti je schopný si zakúpiť cestovný lístok, obzvlásť keď mu v tom bráni niekoľko ľudí a je vôbec rád, že sa má aspoň čoho držať.
  3. Revizor sa ma niekoľkokrát (a raz aj mojej spolužiačky)opýtal, citujem "ty na čom fičíš?" čo je nielen absolútne neprípustný spôsob jednania, ale taktiež aj nepriame obvinenie z požívania omamných látok, a to bez akýchkoľvek dôkazov a je teda krivým obvinením voči mojej osobe
  4. Revizor taktiež, ako mne, tak aj kamarátke oznámil, že ma údajne "už dlhšie sleduje" z čoho vyplývajú iba tri možné scenáre:

a. je to pravda, pričom v tom prípade by dobre vedel, že si cestovný lístok kupujem vždy, ihneď po nástupe do vozidla MHD resp. akonáhle je možné si cestovný lístok kúpiť (čo mi je schopná dosvedčiť ako kamarátka, s ktorou som za posledný polrok absolvoval desiatky jázd, ako niekoľko ďalších osôb, s ktorými pravidelne v MHD cestujem)

b. s niekým si ma pomýlil, čím v podstate nepriamo priznáva, že jednak nie je schopný adekvátne posudzovať konkrétnu situáciu, ako aj zaujatosť voči mojej osobe, odvolávajúc sa na predošlé skutky, ktoré som nevykonal ja. A ak by sme si aj predstavili hypotetickú situáciu, že som v nedávnej minulosti cestoval bez platného lístka a tento revizor o tom vedel, tak ako je potom možné že ma neprichytil už vtedy?

c. revizor si túto "skutočnosť" vymyslel, čím mne, mojej spolužiačke a aj svojim kolegom klamal a snažil sa ma zdiskreditovať

Revizorom som čakajúc na príchod polície ešte raz povedal, zdôraznil a dokonca odprisahal, že som si lístok kúpil okamžite, ako mi to bolo umožnené, že si ho kupujem pravidelne, a že som si v nedávnej nepríjemnej situácií, kedy som nemal žiadne peniaze pri sebe a žiadne prostriedky na karte radšej požičal, než by som mal cestovať načierno. Kedže som na moje tvrdenia nemal žiadne konkrétne hmatateľné dôkazy, prísaha bolo to najlepšie, čo som dokázal urobiť, no ako moje argumenty, tak aj moje tvrdenia a prísahy boli prakticky odignorované.

Privolaní príslušníci polície si iba vypočuli rovnaký "príbeh," aký som povedal revizorom a vypýtali si odomňa osobné údaje, ktoré im predali, pričom jeden z nich policajtov poznamenal, že to je asi tak všetko, čo môžu urobiť. Rozumiem, že pravdepodobne veľké množstvo ľudí, ktorí boli prichytení revizorom bez lístka sa snažia vymyslieť rôzne výhovorky, aby pokutu nedostali, a ako policajti, tak aj revizori si rôznych príbehov vypočuli už viac než dosť, no to neznamená, že nemajú dbať na to, aby bol každý prípad posudzovaný nestranne, objektívne a aby boli príslušné strany dôkladne vypočuté. Ani jedno z toho sa v tomto prípade nestalo.

V tomto prípade som skalopevne presvedčený, že som nenaplnil skutkovú podstatu porušenia prepravného poriadku, za ktoré mi bola udelená pokuta vo výške €60,60, a ktorú som z týchto dôvodov nezaplatil a dúfam, že k rovnakému záveru dôjdete aj vy.

Taktiež ako hrdý obyvateľ Banskej Bystrice vyjadrujem svoje obrovské pohoršenie nad amaterizmom, nekompetenciou a arogantnosťou pracovníkov MHD, ktorú poctivo, slušne a s rešpektom využívam už dlhé roky, tak aj ako slušný človek, ktorý bol na verejnosti, pred svojimi spoluobčanmi a najmä priateľmi dehonestovaný, ponížený a označený za podvodníka.

Sklamanie z toho, že so slušným človekom, ktorý niekoľkokrát odprisahal, že porušil prepravný poriadok jedine z toho dôvodu, že mu bolo zamedzené vykonať si svoju povinnosť, bolo jednané bez akéhokoľvek rešpektu, rovnako, ak nie aj horšie, ako s človekom, ktorý bez cestovného lístka cestuje denne a zámerne.

A nakoniec veľké poľutovanie nad tým, že ľudia, ktorí sem prišli z iných miest Slovenska, boli nútení šokovane a s absolútnou nechápovosťou v očiach sledovať a prizerať sa, ako to v našom inak nádhernom meste chodí.

Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti a fakt, že existuje niekoľko svedkov, ktorí sú tieto skutočnosti schopní a veľmi ochotní potvrdiť pevne verím, že môžem Zápis o porušení povinností cestujúceho, ktorý mi bol udelený dopravným kontrolórmi s číslami 18 a 13 dňa 11.5.2011 o približne 10:40 považovať za bezpredmetný. V opačnom prípade som plne pripravený a ochotný hájiť svoju česť na miestach na to určených.

Ďakujem za skorú odpoveď a želám príjemný deň,

s pozdravom

Tomáš Molčan

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

ŠPORT

Sagan, Sagan a opäť Sagan. Chlapec bez nervov je tretí raz majstrom sveta

Pre mňa je to neuveriteľné, výnimočné, vravel slovenský cyklista.

ŠPORT

Čo všetko sa stalo, aby zo Sagana bola superstar

Začínal na sestrinom bicykli, teraz zarába milióny ročne.


Už ste čítali?